Рубрика: Педагоги

0

Қарағанды облысы білім басқармасының “№8 арнайы мектеп-интернаты” КММ-нің 2024 жылғы 13 наурызда пелагогтың бос лауазымына орналасуға өткізген конкурстық комиссиясының шешімі. Конкурстық комиссияның шешімімен Хусаинова Алтынай Хапасовна Қарағанды облысы білім басқармасының “№8 арнайы мектеп-интернаты” КММ музыка мұғалімі бос лауазымына ұсынылды.

13 марта 2024 г. решение конкурсной комиссии КГУ “Специальная школа-интернат №8” управления образования Карагандинской области на занятие вакантной должности педагога.
Решением конкурсной комиссии Хусаинова Алтынай Хапасовна рекомендована на вакантную должность учителя музыки КГУ “Специальная школа-интернат №8” управления образования Карагандинской области

0

• Қарағанды облысы білім басқармасының «№8 арнайы мектеп-интернаты» КММ (Қарағанды облысы, Теміртау қ., Чернышевского к-сі, 106А, тел.: 8 (7213) 922001 эл.пошта: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz, мектеп сайты: https://sshi8-temirtau.edu.kz/ru/
2. Бос лауазымның атауы: музыка мұғалімі, жүктеме көлемі: 1,0 оқыту тілі: орыс тілі.
Педагогтердің бекітілген Үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес ақпарат: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007004
3. Құжаттарды қабылдау мерзімі: 05.03.2024 жылдан 12.03.2024. жылға дейін.
4. Қажетті құжаттар тізімі: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495 (118- тармақ)
1) осы Қағидалар мен 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);
3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);
4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);
6) “Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).
7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;
8) наркологиялық ұйымнан анықтама;
9) сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордан төмен емес қолданыстағы біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса).

КГУ «Специальная школа-интернат№8» управления образования Карагандинской области (Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Чернышевского, 106А, тел.: 8 (7213) 922001 эл.почта: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz, сайт: https://sshi8-temirtau.edu.kz/ru/
2.Наименование вакантной должности: учитель музыки, объем нагрузки: 1,0 ставки, язык обучения: русский;
Согласно утвержденных Типовых квалификационных характеристик педагогов: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007004
3. срок приема документов: с 05.03.2024 года по 12.03.2024 года.
4. перечень необходимых документов: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495 (пункт 118)
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;
2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ, полученный из сервиса цифровых документов (для идентификации);
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием фактического адреса проживания и контактных телефонов – при наличии);
4) копии документов об образовании в соответствии с квалификационными требованиями к должности, утвержденными типовыми квалификационными характеристиками педагогов;
5)копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (при наличии);
6) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020″ об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения ” (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579)
7) справка из психоневрологической организации;
8) справка с наркологической организации;
9) сертификат о результатах прохождения сертификации или свидетельство о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии).

0

Қарағанды облысы білім басқармасының “№8 арнайы мектеп-интернаты” КММ-нің 2024 жылғы 23 ақпанда пелагогтың бос лауазымына орналасуға өткізген конкурстық комиссиясының шешімі. Конкурстық комиссияның шешімімен Мендыбаева Майра Магазовна Қарағанды облысы білім басқармасының “№8 арнайы мектеп-интернаты” КММ олигофренопедагог бос лауазымына ұсынылды.

23 февраля 2024 г. решение конкурсной комиссии КГУ “Специальная школа-интернат №8” управления образования Карагандинской области на занятие вакантной должности педагога.
Решением конкурсной комиссии Мендыбаева Майра Магазовна рекомендована на вакантную должность олигофренопедагога КГУ “Специальная школа-интернат №8” управления образования Карагандинской области

0

• Қарағанды облысы білім басқармасының «№8 арнайы мектеп-интернаты» КММ (Қарағанды облысы, Теміртау қ., Чернышевского к-сі, 106А, тел.: 8 (7213) 922001 эл.пошта: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz, мектеп сайты: https://sshi8-temirtau.edu.kz/ru/
2. Бос лауазымның атауы: Олигофренопедагог, жүктеме көлемі: 1,0 оқыту тілі: орыс тілі.
Педагогтердің бекітілген Үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес ақпарат: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007004
3. Құжаттарды қабылдау мерзімі: 14.02.2024 жылдан 21.02.2024. жылға дейін.
4. Қажетті құжаттар тізімі: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495 (118- тармақ)
1) осы Қағидалар мен 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);
3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);
4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);
6) “Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).
7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;
8) наркологиялық ұйымнан анықтама;
9) сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордан төмен емес қолданыстағы біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса).

1. КГУ «Специальная школа-интернат№8» управления образования Карагандинской области (Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Чернышевского, 106А, тел.: 8 (7213) 922001 эл.почта: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz, сайт: https://sshi8-temirtau.edu.kz/ru/
2.Наименование вакантной должности: олигофренопедагог, объем нагрузки: 1,0 ставки, язык обучения: русский;
Согласно утвержденных Типовых квалификационных характеристик педагогов: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007004
3. срок приема документов: с 14.02.2024 года по 21.02.2024 года.
4. перечень необходимых документов: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495 (пункт 118)
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;
2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ, полученный из сервиса цифровых документов (для идентификации);
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием фактического адреса проживания и контактных телефонов – при наличии);
4) копии документов об образовании в соответствии с квалификационными требованиями к должности, утвержденными типовыми квалификационными характеристиками педагогов;
5)копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (при наличии);
6) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020″ об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения ” (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579)
7) справка из психоневрологической организации;
8) справка с наркологической организации;
9) сертификат о результатах прохождения сертификации или свидетельство о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии).

0

Қарағанды облысы білім басқармасының “№8 арнайы мектеп-интернаты” КММ-нің 2024 жылғы 25 қаңтарда педагогтің бос лауазымына орналасуға өткізген конкурстық комиссиясының шешімі. Конкурстық комиссияның шешімімен Будешова Динара Мукамбетовна Қарағанды облысы білім басқармасының “№8 арнайы мектеп-интернаты” КММ тәрбиеші бос лауазымына ұсынылды.

25 января 2024 г. решение конкурсной комиссии КГУ “Специальная школа-интернат №8” управления образования Карагандинской области на занятие вакантной должности педагога.
Решением конкурсной комиссии Будешова Динара Мукамбетовна рекомендована на вакантную должность воспитателя КГУ “Специальная школа-интернат №8” управления образования Карагандинской области.

0

Қарағанды облысы білім басқармасының «№8 арнайы мектеп-интернаты» КММ (Қарағанды облысы, Теміртау қ., Чернышевского к-сі, 106А, тел.: 8 (7213) 922001 эл.пошта: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz, мектеп сайты: https://sshi8-temirtau.edu.kz/ru/
2. Бос лауазымның атауы: Олигофренопедагог, жүктеме көлемі: 0,5, оқыту тілі: орыс тілі; Уақытша бос лауазымның атауы: тәрбиеші (жоқ қызметкерді ауыстыру уақытына) жүктеме көлемі: 1,0, оқыту тілі: орыс тілі.
Педагогтердің бекітілген Үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес ақпарат: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007004
3. Құжаттарды қабылдау мерзімі: 21.12.2023 жылдан 27.12.2023 жылға дейін.
4. Қажетті құжаттар тізімі: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495 (118- тармақ)
1) осы Қағидалар мен 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);
3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);
4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);
6) “Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).
7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;
8) наркологиялық ұйымнан анықтама;
9) сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордан төмен емес қолданыстағы біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса).

1. КГУ «Специальная школа-интернат№8» управления образования Карагандинской области (Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Чернышевского, 106А, тел.: 8 (7213) 922001 эл.почта: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz, сайт: https://sshi8-temirtau.edu.kz/ru/
2.Наименование вакантной должности: олигофренопедагог, объем нагрузки: 0,5 ставки, язык обучения: русский;
Наименование временно вакантной должности: воспитатель (на время замещения отсутствующего работника), объем нагрузки: 1 ставка, язык обучения: русский;
Согласно утвержденных Типовых квалификационных характеристик педагогов: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007004
3. срок приема документов: с 21.12.2023 года по 27.12.2023 года.
4. перечень необходимых документов: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495 (пункт 118)
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;
2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ, полученный из сервиса цифровых документов (для идентификации);
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием фактического адреса проживания и контактных телефонов – при наличии);
4) копии документов об образовании в соответствии с квалификационными требованиями к должности, утвержденными типовыми квалификационными характеристиками педагогов;
5)копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (при наличии);
6) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020″ об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения ” (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579)
7) справка из психоневрологической организации;
8) справка с наркологической организации;
9) сертификат о результатах прохождения сертификации или свидетельство о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии).

0

2023 жылғы 27 желтоқсанда өткен Қарағанды облысы білім басқармасының “№8 арнайы мектеп интернаты” КММ конкурстық комиссиясының тәрбиеші бос лауазымына орналасуға шешімі. Бос лауазымға кандидаттардың болмауына байланысты конкурс өткізілмеді.
27 декабря 2023 г. решение конкурсной комиссии КГУ “Специальная школа-интернат №8” управления образования на занятие вакантной должности воспитателя. Конкурс не состоялся, ввиду отсутствия кандидатов на вакантную должность.

0

Қарағанды облысы білім басқармасының «№8 арнайы мектеп-интернаты» КММ (Қарағанды облысы, Теміртау қ., Чернышевского к-сі, 106А, тел.: 8 (7213) 922001 эл.пошта: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz, мектеп сайты: https://sshi8-temirtau.edu.kz/ru/
2. Бос лауазымның атауы: тәрбиеші (жоқ қызметкерді ауыстыру уақытына).
жүктеме көлемі: 1,0
Педагогтердің бекітілген Үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес ақпарат: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007004
3. Құжаттарды қабылдау мерзімі: 21.12.2023 жылдан 27.12.2023 жылға дейін.
4. Қажетті құжаттар тізімі: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495 (118- тармақ)
1) осы Қағидалар мен 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);
3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);
4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);
6) “Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).
7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;
8) наркологиялық ұйымнан анықтама;
9) сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордан төмен емес қолданыстағы біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса).

1. КГУ «Специальная школа-интернат№8» управления образования Карагандинской области (Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Чернышевского, 106А, тел.: 8 (7213) 922001 эл.почта: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz, сайт: https://sshi8-temirtau.edu.kz/ru/
2.Наименование вакантной должности: воспитатель (на время замещения отсутствующего работника).
объем нагрузки: 1 ставка
Согласно утвержденных Типовых квалификационных характеристик педагогов: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007004
3. срок приема документов: с 21.12.2023 года по 27.12.2023 года.
4. перечень необходимых документов: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495 (пункт 118)
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;
2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ, полученный из сервиса цифровых документов (для идентификации);
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием фактического адреса проживания и контактных телефонов – при наличии);
4) копии документов об образовании в соответствии с квалификационными требованиями к должности, утвержденными типовыми квалификационными характеристиками педагогов;
5)копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (при наличии);
6) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020″ об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения ” (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579)
7) справка из психоневрологической организации;
8) справка с наркологической организации;
9) сертификат о результатах прохождения сертификации или свидетельство о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии).

0

Қарағанды облысы білім басқармасының “№8 арнайы мектеп-интернаты” КММ-нің 2023 жылғы 22 қарашада педагогтің бос лауазымына орналасуға өткізген конкурстық комиссиясының шешімі. Конкурстық комиссияның шешімімен Муратова Улпаш Амзеевна Қарағанды облысы білім басқармасының “№8 арнайы мектеп-интернаты” КММ тәрбиеші бос лауазымына ұсынылды.

22 ноября 2023 г. решение конкурсной комиссии КГУ “Специальная школа-интернат №8” управления образования Карагандинской области на занятие вакантной должности педагога.
Решением конкурсной комиссии Муратова Улпаш Амзеевна рекомендована на вакантную должность воспитателя КГУ “Специальная школа-интернат №8” управления образования Карагандинской области

0

Қарағанды облысы білім басқармасының «№8 арнайы мектеп-интернаты» КММ (Қарағанды облысы, Теміртау қ., Чернышевского к-сі, 106А, тел.: 8 (7213) 922001 эл.пошта: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz, мектеп сайты: https://sshi8-temirtau.edu.kz/ru/
2. Бос лауазымның атауы: тәрбиеші (жоқ қызметкерді ауыстыру уақытына).
жүктеме көлемі: 1,0
Педагогтердің бекітілген Үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес ақпарат: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007004
3. Құжаттарды қабылдау мерзімі: 12.10.2023 жылдан 23.10.2023 жылға дейін.
4. Қажетті құжаттар тізімі: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495 (118- тармақ)
1) осы Қағидалар мен 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);
3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);
4) педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);
6) “Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).
7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;
8) наркологиялық ұйымнан анықтама;
9) сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификат немесе педагог-модератордан төмен емес қолданыстағы біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса).

1. КГУ «Специальная школа-интернат№8» управления образования Карагандинской области (Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Чернышевского, 106А, тел.: 8 (7213) 922001 эл.почта: tem-obl-sch2ovr@krg-edu.kz, сайт: https://sshi8-temirtau.edu.kz/ru/
2.Наименование вакантной должности: воспитатель (на время замещения отсутствующего работника).
объем нагрузки: 1 ставка
Согласно утвержденных Типовых квалификационных характеристик педагогов: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007004
3. срок приема документов: с 12.10.2023 года по 23.10.2023 года.
4. перечень необходимых документов: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495 (пункт 118)
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам;
2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ, полученный из сервиса цифровых документов (для идентификации);
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием фактического адреса проживания и контактных телефонов – при наличии);
4) копии документов об образовании в соответствии с квалификационными требованиями к должности, утвержденными типовыми квалификационными характеристиками педагогов;
5)копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (при наличии);
6) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020″ об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения ” (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579)
7) справка из психоневрологической организации;
8) справка с наркологической организации;
9) сертификат о результатах прохождения сертификации или свидетельство о наличии действующей квалификационной категории не ниже педагога-модератора (при наличии).